Otwarty konkurs ofert

lomazyWojt Gminy Łomazy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.

Ogłoszenie

II Kolędowanie w Studziance

gwiazda lomazyGminny Ośrodek Kultury w Łomazach i grupa śpiewacza „Studzianczanie” zapraszają na II „Kolędowanie w Studziance", które odbędzie się 16 stycznia 2016 roku o godz. 17 00 w miejscowej świetlicy. Spotkanie zostanie połączone z jubileuszem 5-lecia grupy śpiewaczej „Studzianczanie". W ramach spotkania zaplanowano koncert kolęd w wykonaniu formacji śpiewaczych z gminy Łomazy i powiatu bialskiego.

 

Zapytanie ofertowe


lomazyPrzedmiot zamówienia: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej w przypadku otrzymania na realizacje inwestycji dofinansowania i realizacji operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1071L na terenie Gminy Łomazy”, w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyniku postępowania

 

Zostało powołane Gminne Koła Ligi Obrony Kraju

lok lomazy

Zebranie rozpoczęło się powitaniem przybyłych gości przez wójta gminy, a następnie głos zabrali zaproszeni prelegenci: pan Stanisław Kuna - prezes Koła LOK w Komarówce Podlaskiej, sędzia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz instruktor i sędzia strzelectwa myśliwskiego oraz pan Stanisław Sułkowski członek Stowarzyszenia Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Komendantów Policji.

Czytaj więcej...

Łomaskie Strony nr 50

lomaskie strony

Do czytelników dotarł już pięćdziesiąty, jubileuszowo-świąteczny numer "Łomaskich stron", zawierający oprócz relacji z ostatnich wydarzeń także kilka podsumowań działań w mijającym roku, a także duży wywiad z Wójtem Jerzym Czyżewskim.

Łomaskie Strony nr 50

Echo Studzianki nr 26

studzianka lomazyW Państwa ręce oddajemy 26 numer kwartalnika „Echo Studzianki” tworzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka. Jest to jedno z niewielu pism w naszym regionie regularnie wydawanych przez organizację pozarządową. W odpowiedzi na rosnącą liczbę tematów do poruszenia, postanowiliśmy zwiększyć objętość czasopisma z 16 do 20 stron. Dzięki temu będziemy mogli publikować jeszcze więcej tekstów i listów naszych czytelników. Jeszcze goręcej niż zwykle zachęcamy więc Państwa do nadsyłania swoich uwag, wspomnień i refleksji dotyczących Studzianki.

Czytaj więcej...

Naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

lomazyOgłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomazy w roku 2016 w zakresie:

1) upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troska o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, upowszechnienie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży;

Czytaj więcej...