XXXI sesja Rady Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ z w o ł u j ę XXXI sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.

Czytaj więcej...

Miejsca dystrybucji jodku potasu na terenie Gminy Łomazy

W związku z Poleceniem Wojewody Lubelskiego przedkładamy Państwu informacje na temat ewentualnego wydawania preparatu stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, jego dawkowania oraz punktów zlokalizowanych na terenie naszej gminy, które będą tę substancję dystrybuować w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.


Plany związane z wydawaniem tabletek jodku potasu mają obecnie wyłącznie charakter prewencyjno-informacyjny.

Informacja

 

Informacja

Herb GminyInformujemy, iż dnia 30 września 2022r. upłynął termin uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał.

 W związku z powyższym przypominamy o konieczności uregulowania należności.

Czytaj więcej...

Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych

Demontaż eternituTermin naboru:
Wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie można złożyć w terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r.

Gdzie będzie można złożyć wniosek?
Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Więcej na www.gov.pl

 

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

pelet drzewoUprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (w których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kotłem gazowym zasilany skroplonym gazem LPG albo kotłem olejowym) można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach.

Czytaj więcej...