ZAKUP WĘGLA NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH DLA MIESZKAŃCÓW

węgielZasady wpłat i odbioru węgla

Informujemy, że Gmina Łomazy od 2 grudnia 2022 r. przyjmowane są wpłaty za zakup węgla na preferencyjnych warunkach przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Gmina Łomazy podpisała umowę z PGE Paliwa Sp. z o.o. na zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich  na terenie Gminy Łomazy w sezonie zimowym  2022/2023

Herb Gminy1. Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest Urząd Gminy Łomazy. 

Sprzęt do odśnieżania konkretnych dróg i ulic kierowany zostanie na podstawie przeprowadzanych wizji lokalnych oraz zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców. W celu usprawnienia prac związanych z koordynacją działań zgłoszenia prosimy kierować do Pana Grzegorza Kowalewskiego Tel. 83  341 70 69 lub 508 070 098.  

Czytaj więcej...

Zwiększenie limitu zużycia energii elektrycznej

energiaInformujemy, że istnieje możliwość złożenia oświadczenia  w celu umożliwienia zastosowania zwiększonego limitu zużycia energii elektrycznej podlegającego obniżonej stawki opłaty za kWh w gospodarstwie domowym.

Limit 3000 kWh przysługuje rolnikom, którzy wraz z oświadczeniem złożą kopię decyzji podatkowej za 2022r. lub kopią Karty Dużej Rodziny.

Limit 2600 kWh przysługuje dla gospodarstw, w których zamieszkuje osoba posiadająca  orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj więcej...

FERIE ZIMOWE  2023

Logo RegionyZwiązek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” zaprasza na jedyne i niepowtarzalne ferie zimowe 2023:

- dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem lub rentą w KRUS z dofinansowaniem 900 zł

- dla dzieci, których rodzice nie są ubezpieczeni w KRUS za pełną opłatą 1700zł.

Całkowity koszt turnusu to 1700, zł.

 

Czytaj więcej...

XXXIII sesja Rady Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ z w o ł u j ę XXXIII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...