Przejdź do treści

Rewitalizacja 2017-23

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2017-2023

Prace nad Lokalnym Program Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2017-2023 prowadzone były przy ścisłej współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Łomazy i jednostek organizacyjnych oraz uwzględniają wszystkie wyniki konsultacji społecznych.

Zaproszenie na kolejne konsultacje społeczne

Zapraszam wszystkich interesariuszy rewitalizacji w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców gminy oraz osoby/instytucje zainteresowane rewitalizacją gminy na kolejne spotkania konsultacyjne, które odbędą się:

Informacja

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2017-2023 znajdują się w fazie opracowywania konkretnych propozycji działań/przedsięwzięć (projektów), które będą podejmowane w ramach tego Programu w najbliższych latach.

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Gmina Łomazy realizuje projekt pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu dotacji na „Przygotowywanie programów rewitalizacji” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Podstawowe definicje związane z rewitalizacją

Rewitalizacja jest zbiorem kompleksowych działań, prowadzonych na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki i środowiska, realizowana na obszarze zdegradowanym i wykorzystująca jego czasem niedostrzeżony potencjał.