Przejdź do treści

Najnowsze wpisy

Planowane imprezy w ramach projektu „Aktywny senior!” 2019

22.01.2019 – Dzień Babci i Dziadka
23.02.2019 – Wieczorek taneczny
08.03.2019 – Dzień Kobiet i Mężczyzn
17.04.2019 – Spotkanie wielkanocne
15.06.2019 – Wieczorek taneczny
20.07.2019 – Wieczorek taneczny i biesiada przy ognisku
28.09.2019 – Święto pieczonego ziemniaka
19.10.2019 – Dzień Seniora
30.11.2019 – Wieczorek taneczny
20.12.2019 – Spotkanie opłatkowe

Harmonogram

01.02.2019 – PIĄTEK
17.00 – 20.00 Instrumentalne

Dzień Babci i Dziadka w gminie Łomazy

W ramach projektu „Aktywny senior!” 22 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie okolicznościowe, podczas którego seniorzy wraz zaproszonymi gośćmi świętowali Dzień Babci i Dziadka. Główną atrakcją wieczoru, a zarazem niespodzianką dla seniorów był występ grupy teatralno-satyrycznej z Dąbrowicy Małej działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu.

Spotkanie opłatkowe seniorów w gminie Łomazy

W ramach projektu „Aktywny senior!” 21 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów. Poprzedzone zostało warsztatami kulinarnymi, podczas których seniorzy przyrządzili tradycyjne potrawy wigilijne. Przygotowane zostały m.in. uszka z grzybami, czerwony barszcz, kapusta z grzybami, ryba po grecku, śledź z cebulą, racuchy, kluski z makiem oraz kompot z suszonych owoców.

„Aktywny senior!”

Gmina Łomazy realizuje projekt „Aktywny senior!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.

Planowanie przestrzenne

Za nami pracowity rok czyli planowanie przestrzenne w Łomazach: zaproszenie na spotkanie prezentujące studium.

Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Łomazy

Gmina Łomazy podpisała umowę na realizację bezpłatnych szkoleń z funduszy UE w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin polski południowo – wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomazy

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomazy w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomazy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne

„Konsultacje dokumentów planistycznych w Gminie, czyli chcemy mieć więcej miejsc do wspólnego spędzania czasu, mieć tam jak bezpiecznie dojść i dojechać i gdzie zaparkować”.