Przejdź do treści

80 000 zł dla Szkoły Podstawowej w Łomazach!

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymaliśmy środki na doposażenie stołówki szkolnej w ZPO w Łomazach. Wnioskowane dofinansowanie obejmować będzie m.in. zakup pieca konwekcyjno-parowego, kotła elektrycznego, szafy chłodniczej, lodówki, wyparzarki itp. doposażenia.

Program „Posiłek w szkole i w domu” dotyczy wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

ZPO w Łomazach
Szkoła Podstawowa w Łomazach