Przejdź do treści

Aktualności

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy

W roku 2023 upływa kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy. Nowe wybory zostały zarządzone na dzień 20 grudnia 2023 roku. Kadencja trwa 2 lata. Kandydatami  do Rady mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Łomazy.

„Weź żelazo na poważnie. Słuchaj swojego ciała”

Co roku, w dniu 26 listopada, obchodzony jest Dzień Niedoboru Żelaza. Ten dzień, jak i organizowana co roku kampania „Weź żelazo na poważnie. Słuchaj swojego ciała” ma na celu zwiększenie świadomości na temat poważnego problemu zdrowia, jakim jest niedobór żelaza, a także zwrócenie uwagi na często niezauważane, niewłaściwie rozpoznawane czy pomijane objawy niedoboru żelaza i idące za nimi poważne konsekwencje zdrowotne, jak również na sposoby radzenia sobie z niedoborem żelaza.

Zostań Świętym Mikołajem

Wzorem ubiegłych lat organizujemy Akcję – Ty też możesz zostać Świętym Mikołajem! Święty Mikołaj dostał listy od dzieci i potrzebuje Twojej pomocy żeby zrealizować ich marzenia.

Wspieramy dzieci z rodzin w trudnej sytuacji z terenu Gminy Łomazy. Wybierz czyje marzenia chcesz spełnić w tym roku!

Komu chcemy pomóc?

„Studzianka we wspomnieniach” – Spotkanie

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka wydało książkę „Studzianka we wspomnieniach” tom I pod redakcją Małgorzaty Maksymiuk-Stefaniuk i Łukasza Wędy. Jest to pierwsza tego typu publikacja poświęcona w całości miejscowości Studzianka. Zapraszamy na promocję książki oraz prelekcję: „Jak dbać o wspomnienia, ich opracowanie i publikowanie” na podstawie ww. wydania. Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2023 roku o godzinie 15:00 do świetlicy w Studziance. 

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Zimowa aura za oknem bez wątpienia pozwala wczuć się w świąteczny klimat! To zatem idealny moment, by ogłosić kiermasz!

Tegoroczna edycja odbędzie się 10 grudnia 2023r. (niedziela) w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach, przy ul. Szkolnej 18a w godz. 11.00-15.00.

Dodatkowy odbiór BIO

Wójt Gminy Łomazy informuje, że w dniu 1 grudnia 2023 r. odbędzie się dodatkowy odbiór bioodpadów zielonych od mieszkańców gminy Łomazy (tj. ze wszystkich miejscowości w gminie oraz miejscowości Łomazy).

XLII sesja Rady Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ z w o ł u j ę XLII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.