Przejdź do treści

Informujemy, że od dnia 06 lutego 2018 r. nadzór w Gminie Łomazy nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawuje:

Leśniczy Natalia Kubik
tel.: 530 333 377

Leśniczy pełni dyżur w Urzędzie Gminy Łomazy
we wtorki w godz. 9.00 – 11.00