Przejdź do treści

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Przy ustalaniu dochodu bierzemy pod uwagę dochody osiągnięte w 2022 roku.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomazach.

Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach lub telefonicznie 83 3417051 nr wew. 1.

Druki wniosków można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach  lub na stronie internetowej www.lomazy.pl.

Wniosek