Przejdź do treści

System SMS opiera się na wysyłaniu krótkich informacji tekstowych dotyczących ważnych terminów, wydarzeń w gminie na podany numer telefonu komórkowego.

Uwaga!
Zgłoszenie się do Systemu SMS jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych (nr telefonu) przez Gminę Łomazy.

Aby znaleźć się w bazie osób, które otrzymują komunikaty z Gminy Łomazy należy wysłać sms o treści „lomazysms” pod numer 4301 (koszt wg stawek operatora).

Wdrożenie systemu jest kolejnym krokiem do szerszego i szybszego dotarcia z informacją do mieszkańców gminy.

Osoby, które zechcą zrezygnować z otrzymywania smsów, proszone są o wysłanie rezygnacji wraz z numerem telefonu, którego informacja dotyczy na adres informatyk@lomazy.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  • Administrator Danych – Wójt Gminy Łomazy.
  • Inspektora Danych Osobowych – Głowacki Marcin, 83 3417585, iod@lomazy.pl.
  • Cel przetwarzania danych: Promocja Gminy, informowanie mieszkańców.
  • Podstawa prawna: Udzielenie zgody.
  • Odbiorcy: SerwerSMS Polska Sp. z o.o. oraz osoby upoważnione przez Administratora danych z wykluczeniem państw trzecich,
  • Okres przetwarzania danych: Dane są przeważane do momentu rezygnacji z usługi.
  • Prawa podmiotu: Podmiot ma prawo dostępu do przekazanych danych ich weryfikacji, sprostowania, uzupełnienia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W przypadku stwierdzenia niezgodności w przetwarzaniu danych ma prawo do wniesienia skargi do Inspektora Danych Osobowych (iod@lomazy.pl) lub organu nadzorczego.
  • Rodzaj Danych: Nr telefonu.