Przejdź do treści

ul. Szkolna 18A
21-532 Łomazy

Joanna Cybulska – Kierownik
klubmalucha@lomazy.pl

Klub Malucha na Facebooku


Gmina Łomazy realizuje projekt „Klub Malucha w Gminie Łomazy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Numer umowy: RPLU.09.04.00-06-00034/18-00

Gminny Klub Malucha mieści się przy ul. Szkolnej 18a, w cichym, spokojnym i bezpiecznym otoczeniu. Posiadamy komfortowe warunki lokalowe oraz nowocześnie wyposażoną salę zabaw przygotowaną do przyjęcia 23 dzieci.

Gwarantujemy profesjonalną opiekę pełnioną przez wykwalifikowany i doświadczony personel.

W placówce prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne, dostosowane do wieku oraz poziomu rozwoju dzieci. Mają one za zadanie pomóc w sprostaniu wymaganiom stawianym w codziennym życiu, a także akceptacji samego siebie oraz innych, zgodnym funkcjonowaniu w grupie, szacunku do siebie i innych oraz wzajemnej życzliwości.

Zajęcia te obejmują m.in.:

  • zajęcia wspierające rozwój samodzielności- zachęcanie do samodzielnego spożywania posiłków, korzystanie z nocnika, higieny przed i po posiłkach, samodzielnego ubierania się;
  • zajęcia plastyczne pobudzające kreatywność, wyrażanie emocji, twórcze myślenie- praca z wykorzystaniem farb, plasteliny, kredek, bibuły wycinanek, tworzenie własnych kompozycji z gotowych elementów;
  • zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne angażujące małą motorykę, koordynację wzrokowo- ruchową, umiejętność planowania- nawlekanie guzików, budowanie konstrukcji z klocków, lepienie babek z piasku, wkręcanie śrubek;
  • zabawy dydaktyczne- nauka piosenek, wierszyków, nazywanie przedmiotów, poznawanie otoczenia, czytanie książeczek, oglądanie ilustracji;
  • zajęcia tematyczne wzbogacające wiedzę, odtwarzanie sytuacji z życia codziennego- zabawa lalkami, zabawa w sklep, fryzjera, bibliotekę, zabawy w kąciku kuchennym;
  • zabawy ogólnorozwojowe.

Cenimy sobie również współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Wspólne działanie zapewni dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju.

Zapraszamy serdecznie dzieci w wieku 1-3 lat od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00.

Mamy zaszczyt poinformować, że z dniem 13 marca 2023 rozpoczyna się rekrutacja do Gminnego Klubu Malucha w Łomazach, która jest skierowana do rodziców dzieci w wieku od 1 roku do lat 3. W ramach opieki prowadzone są zajęcia opiekunczo-wychowawczo-dydaktyczne dostosowane do wieku rozwojowego dzieci.

W naszym Klubie Malucha zapewniamy bezpieczeństwo i komfort każdemu dziecku, stawiamy na zabawy mające pobudzić ciekawość, rozwinąć wyobraźnię oraz wspomagać samodzielność.

Ogłoszenie kierujemy do wszystkich rodziców również z poza gminy Łomazy.

Zapisz swoje maleństwo już dziś!

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt tel. 534 127 978

Strona Klubu Malucha w Łomazach