Przejdź do treści

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Dubowie
Dubów 93
21-532 Łomazy

Barbara Gromadzka – Kierownik
tel. 508 913 021
com@lomazy.pl


Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Dubowie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminy Łomazy. Jego działalność finansowana jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). Centrum mieści się w nowo wyremontowanym, parterowym budynku po szkole podstawowej. Obiekt jest pozbawiony barier architektonicznych i w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Centrum Opiekuńczo–Mieszkalne w Dubowie jest placówką zapewniającą warunki do samodzielnego i niezależnego pobytu/zamieszkiwania, opieki oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.

Centrum zapewnia 18 miejsc pobytu dziennego dla Uczestników legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W ramach wsparcia w formie pobytu dziennego Uczestnicy korzystają z usług w Centrum przez 5 dni w tygodniu w godz. od godz. 7.30 do godz. 15.30. W trakcie pobytu mogą korzystać z infrastruktury Centrum (sale do zajęć z opiekunami i specjalistami, jadalnia, kuchnia, pokój wyciszeń, salon, hol z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, szatnia, siłownia zewnętrzna, altana, teren zielony wokół budynku) oraz jednego posiłku i dowozu na zajęcia w Centrum.

Część mieszkaniowa przewidziana jest dla 2 mieszkańców legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Składa się z dwuosobowego pokoju wraz z łazienką w pełni wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób z ograniczoną zdolnością poruszania się. Mieszkańcy mają umożliwiony dostęp do całej infrastruktury Centrum, zapewnione pełne wyżywienie oraz pomoc opiekunów.

Cały obiekt wyposażony jest w system monitorująco-alarmowy oraz przyzywowy, co czyni pobyt w pełni bezpiecznym.

Celem powstania Centrum jest wspieranie dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym poprzez:

  • umożliwienie warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę ich możliwości i potrzeb,
  • poprawę jakości ich życia w środowisku lokalnym, włączenie do życia społeczności lokalnych,
  • zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości osób, wynikających z ich wieku i stanu zdrowia,
  • odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Z usług Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Dubowie skorzystać mogą dorosłe osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i nie korzystające z form wsparcia w innych ośrodkach.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Dubowie, ich pełnomocnicy, opiekunowie prawni powinni zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomazach.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plac Jagielloński 27
21-532 Łomazy

tel. 83 341 70 51
gops@lomazy.pl
lomazy.pl

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godz. Od 7.30 do 15.30