Przejdź do treści

Czyste powietrze

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, bardziej efektywne – to inwestycja w zdrowie i bezpieczne ciepło w domu, lepsza jakość powietrza i docelowo niższe wydatki, ponieważ nowoczesne urządzenia zużywają mniej paliwa.

Nabór wniosków prowadzony jest trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.

Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Forma dofinansowania: dotacja, dotacja z prefinansowaniem, dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Więcej o programie: https://czystepowietrze.gov.pl

Dane liczbowe dotyczące wdrażania programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Łomazy według stanu na dzień 30 września 2022 roku:

  • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 144,
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 65,
  • kwota wypłaconych dotacji – 2 618 402,5 zł.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze czynny w Urzędzie Gminy w Łomazach, Plac Jagielloński 27, pokój nr 21.


„Czyste Powietrze” Spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Łomazy zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy w ramach promocja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 28 maja 2022 r. w godz. 9.00 – 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach.

Czyste powietrze

Ministerstwo Ochrony Środowiska zaprasza mieszkańców gminy Łomazy na spotkanie informacyjne w sprawie dopłat na wymianę pieca i termomodernizację w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.