Przejdź do treści

Konkurs Plastyczny „Czyste powietrze – dla zdrowia najlepsze!”

Wójt Gminy Łomazy zaprasza wszystkich uczniów mieszkających na terenie Gminy Łomazy do Szkolnego Konkursu Plastycznego „Czyste powietrze – dla zdrowia najlepsze!”.

Regulamin Konkursu.

Cel konkursu:

 1. Podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu ochrony powietrza i problematyki związanej z zanieczyszczeniem powietrza,
 2. Poznanie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza – odnawialne źródła energii
 3. Przybliżenie problemu smogu, jego przyczyn i konsekwencji,
 4. Uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych – wymiana źródeł ciepła
 5. Zwrócenie uwagi na problem smogu w odniesieniu do jakości życia w naszej Gminie,
 6. Dostrzeżenie zagrożeń wynikających z dynamiki zmian klimatycznych,
 7. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej,
 8. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas wykonywania pracy plastycznej.

Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I – VIII ZPO w Łomazach oraz SP w Huszczy Pierwszej, w następujących kategoriach:
  • klasy I – III
  • klasy IV – V
  • klasy VI – VIII
 2. Do konkursu można zgłaszać tylko prace indywidualne; jeden uczestnik konkursu może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.

Przedmiot konkursu

 1. Prace konkursowe muszą dotyczyć tematyki zanieczyszczenia i ochrony powietrza, propagowania wiedzy i sposobów dbania o czyste powietrze a także zagrożeń dla atmosfery wynikających z działalności człowieka,
 2. Format pracy: A3 lub A4,
 3. Technika wykonania: dowolna (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.),
 4. Termin dostarczania prac: 10.01.2023 (do organizatorów).

Ocenie pracy podlega

 1. Zgodność pracy z tematem konkursu,
 2. Ujęcie tematu ( pomysłowość, technika wykonania, poprawność, estetyka pracy),
 3. Stopień trudności wykonania pracy,
 4. Inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu.

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców.

Organizatorzy

 • Wójt Gminy Łomazy,
 • Dyrektor ZPO w Łomazach,
 • Dyrektor SP w Huszczy

Dla uczestników przewidziano następujące nagrody w każdej kategorii

Za zajęcie I miejsca – głośnik bluetooth
Za zajęcie II miejsca – power bank
Za zajęcie III miejsca – słuchawki bezprzewodowe

Dodatkowo przewidziano wyróżnienia w każdej kategorii z nagrodą dla każdej wyróżnionej pracy.