Przejdź do treści

Zaproszenie na XLIV sesję Rady Gminy Łomazy

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w związku z § 3 Postanowienia 324/2024 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji rad gmin, rad miast i rad powiatów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.   

 z a w i a d a m i a m, że I sesja Rady Gminy Łomazy IX kadencji odbędzie się dnia 6 maja 2024 roku o godz. 1100 w sali remizy OSP w Łomazach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego.
 4. Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Gminy Łomazy.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego
  i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 1. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:
 2. Zgłoszenie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego
  w przedmiocie wyboru Przewodniczącego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.
 1. Przyjęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji.
 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:
 3. Zgłoszenie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 4. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego
  w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczącego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 • Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta.
 • Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Łomazy.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy
  na kadencję 2024 – 2029.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Gminy Łomazy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Sołtysom Gminy Łomazy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łomazy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomazy na lata 2024-2038.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
 8. Oświadczenia i wnioski radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Wójt Gminy Łomazy

     Jerzy Czyżewski