Przejdź do treści

Stawka za 1m3 ścieków wynosi netto 8,00zł (8,64 zł brutto).

Zgodnie z zarządzeniem Nr 93/20 Wójta Gminy Łomazy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Łomazy od dnia 01-05-2020 roku określa się następujące stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych:

miejscowości położone do 5 km od siedziby Urzędu Gminy – Łomazy, Jusaki-Zarzeka, Lubenka, Szymanowo – 97 zł brutto + ilość m3 ścieków,
miejscowości położone od 5 km do 10 km od siedziby Urzędu Gminy – Bielany, Dubów, Kozły, Krasówka, Studzianka – 138 zł brutto + ilość m3 ścieków,
miejscowości położone powyżej 10 km od siedziby Urzędu Gminy – Burwin, Huszcza Druga, Huszcza Pierwsza, Kopytnik, Korczówka, Koszoły, Stasiówka, Wola Dubowska, Wólka Korczowska – 179 zł brutto + ilość m3 .
Wóz asenizacyjny ma pojemność 9000 litrów.

Zgłoszenia odbioru prosimy kierować do Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łomazach, pod numerem tel. 83 341 70 59 w godzinach 7:30 – 15:30.