Przejdź do treści

Gminny Klub malucha

Gmina Łomazy realizuje projekt „Klub Malucha w Gminie Łomazy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Numer umowy: RPLU.09.04.00-06-00034/18-00

Gminny Klub Malucha mieści się przy ul. Szkolnej 18a, w cichym, spokojnym i bezpiecznym otoczeniu. Posiadamy komfortowe warunki lokalowe oraz nowocześnie wyposażoną salę zabaw przygotowaną do przyjęcia 23 dzieci.

Gwarantujemy profesjonalną opiekę pełnioną przez wykwalifikowany i doświadczony personel.

W placówce prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne, dostosowane do wieku oraz poziomu rozwoju dzieci. Mają one za zadanie pomóc w sprostaniu wymaganiom stawianym w codziennym życiu, a także akceptacji samego siebie oraz innych, zgodnym funkcjonowaniu w grupie, szacunku do siebie i innych oraz wzajemnej życzliwości.

Zajęcia te obejmują m.in. :

  • zajęcia wspierające rozwój samodzielności- zachęcanie do samodzielnego spożywania posiłków, korzystanie z nocnika, higieny przed i po posiłkach, samodzielnego ubierania się;
  • zajęcia plastyczne pobudzające kreatywność, wyrażanie emocji, twórcze myślenie- praca z wykorzystaniem farb, plasteliny, kredek, bibuły wycinanek, tworzenie własnych kompozycji z gotowych elementów;
  • zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne angażujące małą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętność planowania- nawlekanie guzików, budowanie konstrukcji z klocków, lepienie babek z piasku, wkręcanie śrubek;
  • zabawy dydaktyczne – nauka piosenek, wierszyków, nazywanie przedmiotów, poznawanie otoczenia, czytanie książeczek, oglądanie ilustracji;
  • zajęcia tematyczne wzbogacające wiedzę, odtwarzanie sytuacji z życia codziennego – zabawa lalkami, zabawa w sklep, fryzjera, bibliotekę, zabawy w kąciku kuchennym;
  • zabawy ogólnorozwojowe.

Cenimy sobie również współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Wspólne działanie zapewni dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju.

Zapraszamy serdecznie dzieci w wieku 1-3 lat od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00.


Rekrutacja do Gminnego Klubu Malucha

Mamy zaszczyt poinformować, że z dniem 13 marca 2023 rozpoczyna się rekrutacja do Gminnego Klubu Malucha w Łomazach, która jest skierowana do rodziców dzieci w wieku od 1 roku do lat 3. W ramach opieki prowadzone są zajęcia opiekunczo-wychowawczo-dydaktyczne dostosowane do wieku rozwojowego dzieci.

Rekrutacja

Gminny Klub Malucha w Łomazach ogłasza nabór dzieci od 1 do 3 roku życia na okres od listopada 2022 do sierpnia 2023.

Dzień adaptacyjny

21 października odbyły się pierwsze zajęcia w Gminnym Klubie Malucha. Miały one charakter Dni Otwartych. Każdy Maluch wraz z rodzicem w Klubiku mógł spędzić czas przy wspólnych zabawach, masażykach, zabawach przy muzyce. Dni Otwarte stały się wspaniałą okazją, aby rodzice mogli poznać kadrę i personel Klubu, zadać nurtujące ich pytania, a często rozwiać wątpliwości. Tuptusie – bo taka jest nazwa grupy – z chęcią włączyły się w zabawę z paniami opiekunkami, które otoczyły je ciepłem i opieką.

Spotkanie z Mikołajem

7 grudnia nasze Tuptusie odwiedził niezwykły gość… Był nim Święty Mikołaj. Jak mówi tradycja, pod poduszeczką każdego dziecka zostawił drobny upominek.