Przejdź do treści

Rekrutacja

Gminny Klub Malucha w Łomazach ogłasza nabór dzieci od 1 do 3 roku życia na okres od listopada 2022 do sierpnia 2023.

Od 11 kwietnia do 15 kwietnia – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania do Gminnego Klubu Malucha w Łomazach (deklaracje składają rodzice dzieci uczęszczających do Klubu Malucha). Deklaracje pobieramy i składamy u opiekunek.

Od 19 kwietnia do 29 kwietnia – składanie Kart zgłoszenia do Gminnego Klubu Malucha w Łomazach, rekrutacja na wolne miejsca.

Karty zgłoszeń będą dostępne w siedzibie Gminnego Klubu Malucha w Łomazach oraz do pobrania na stronie Urzędu Gminy Łomazy w zakładce Klub Malucha

Karty zgłoszeń wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w siedzibie Gminnego Klubu Malucha w Łomazach (ul. Szkolna 18 A, 21-532 Łomazy)

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 509 457 394

Lista dzieci przyjętych do Gminnego Klubu Malucha będzie zamieszczona na tablicy informacyjnej w Gminnym Klubie Malucha w Łomazach 17.05.2022 r.