Przejdź do treści

II sesja Rady Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609/ z w o ł u j ę II sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia na przyjęcie darowizny nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach.
 9. Oświadczenia i wnioski Radnych Gminy Łomazy.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 10 maja 2024 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiński

 Transmisja na żywo