Przejdź do treści

„W kierunku reintegracji” 

Projekt skierowany do mieszkańców mający na celu podwyższenie aktywności społecznej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 50 osób fizycznych.

Głównym celem jest podwyższenie aktywności społecznej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 50 (30 Kobiet (K)/20 Mężczyzn (M)) osób fizycznych, wyłącznie osób niepełnosprawnych – zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa lubelskiego, prowadzący do uzyskania kwalifikacji przez minimum 43 osoby (26K/17M), podjęcia pracy przez minimum 13 osób (8K/5M) oraz poszukiwaniem zatrudnienia przez minimum 23 osoby (14K/9M); dzięki objęciu zindywidualizowanym i kompleksowym wsparciem; w okresie 05.2024 – 04.2025.

Dla kogo?

  • w szczególności osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z chorobami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
  • zagrożone wykluczeniem komunikacyjnym,
  • zamieszkujące tereny wiejskie,
  • o niskich kwalifikacjach,
  • bez doświadczenia zawodowego,
  • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  • korzystające z programu FE PŻ (Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027),
  • które opuściły jednostki penitencjarne w terminie ostatnich 12 miesięcy,
  • opuszczające placówki opieki instytucjonalnej.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny oraz jest niewątpliwą szansą rozwoju personalnego, jak i zawodowego.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie www.str-project.pl, pod nr tel. +48 575 777 362 oraz na plakacie poniżej:

Plakat informacyjny odnośnie projektu "W kierunku reintegracji"