Przejdź do treści

Bezpieczna droga do szkoły

W związku z organizacją wydarzenia pod hasłem: „Bezpieczna droga do szkoły” oraz  zakończeniem realizacji projektu w ramach zadania „Doposażenie szkoły w miejscowości Łomazy w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez montaż stacjonarnego miasteczka rowerowego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski serdecznie zaprasza na uroczysty odbiór oraz otwarcie.

 Wydarzenie odbędzie się 14 listopada 2023 r. o godz. 10:00 na terenie kompleksu boisk Orlik przy Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach, dojazd od ul. Małobrzeskiej.

Program wydarzenia obejmuje otwarcie stacjonarnego miasteczka rowerowego jak również wręczenie odblasków oraz torbo-plecaków dla uczestników akcji. W trakcie będzie również możliwość skorzystania z symulatora dachowania udostępnionego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. W związku z tym, jak ważne jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przeprowadzone zostanie też krótkie spotkanie informacyjne z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Komisariatu Policji w Wisznicach na temat bezpieczeństwa na drodze, aktualnych przepisów dotyczących ruchu pieszych i rowerzystów a także analizy występujących zagrożeń.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych z zakresu ruchu drogowego, a także odzwierciedlenie sytuacji drogowych, z jakimi mogą się zmierzyć młodzi rowerzyści. Inwestycja polegała m.in. na utwardzeniu placu, namalowaniu linii, skrzyżowań i pasów oraz zamontowaniu znaków drogowych. Jazda po miasteczku ma uczyć dzieci bezpiecznego poruszania się rowerem, wykorzystywania wiedzy teoretycznej w rozpoznawaniu i przestrzeganiu znaków drogowych.