Przejdź do treści

Dzień Babci i Dziadka w gminie Łomazy

Już po raz drugi w ramach projektu „Aktywny senior!” świętowano Dzień Babci i Dziadka. To spotkanie okolicznościowe zostało zorganizowane 21 stycznia 2020 r. Tym razem główną atrakcją wieczoru było humorystyczne przedstawienie pt. „Czerwony kapturek”, przygotowane przez osoby prowadzące zajęcia projektowe, opiekunów oraz koordynatora. Niespodzianka okazała się być bardzo trafiona, bowiem rozbawiła niejednego seniora do łez.

Po występie oraz życzeniach dla wszystkich babć i dziadków nadszedł czas na wspólną biesiadę. Wszyscy zasiedli przy stołach zastawionych daniami przygotowanymi przez seniorów podczas warsztatów kulinarnych. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Projekt „Aktywny senior!” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.