Przejdź do treści

Gmina Łomazy ma już swoje stacjonarne miasteczko ruchu drogowego!

Symbolicznym przecięciem wstęgi nastąpiło jego oficjalne otwarcie i oddanie do użytku, by służyło podniesieniu wiedzy i budowaniu bezpieczeństwa drogowego wśród dzieci i młodzieży.

Miejsce, które było dawnym boiskiem do piłki koszykowej, od kilkunastu lat wyłączonym z użytkowania dziś dostało „drugie życie”. Oficjalnego otwarcia dokonali: Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, Przewodniczący Rady Gminy Łomazy Andrzej Wiński, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach Bogumiła Wińska, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej podinsp. Andrzej Zając, Komendant Komisariatu Policji w Wisznicach podinsp. Hubert Makaruk, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego- Wojciech Babicz oraz wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Anna Szostakiewicz.

Przemówienie Wójta Gminy Łomazy na otwarciu miasteczka ruchu drogowego.

Dzięki złożonemu do Centrum Unijnych projektów Transportowych Gmina Łomazy otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 56 185,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 66 100,00 zł. Inwestycja polegała na utwardzeniu placu o wymiarach 20×30 m, namalowaniu linii, skrzyżowań i pasów oraz zamontowaniu 28 znaków drogowych. Rowerzyści będą musieli zmierzyć się ze skrzyżowaniami, rondem, zwężeniem drogi, przejściami dla pieszych i innymi sytuacjami drogowymi.

Prezentacja uczniów szkoły podstawowej jazdy rowerem z zastosowaniem przepisów ruchu drogowego.

Wydarzenie to było połączone z akcją „Bezpieczna droga do szkoły”, delegacja harcerzy zaprezentowała pokaz udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w zdarzeniu drogowym, wręczono nagrody w konkursie plastycznym „Rowerowe miasteczko”, a uczestnicy tego wydarzenia otrzymali odblaski i torbo-plecaki przekazane przez WORD w Białej Podlaskiej. Dodatkową atrakcją dla wszystkich był symulator dachowania doskonale obrazujący wagę zapinania pasów bezpieczeństwa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca i przebiegu tego dnia. Wierzymy, że powstałe miasteczko pozwoli na jeszcze lepszą naukę przepisów ruchu drogowego, umożliwi doskonalenie nauki jazdy i praktycznej nauki przepisów ruchu drogowego, a tym samym przyczyni się do bezpieczeństwa naszych uczniów.

Gmina Łomazy w dniu 27 września 2022 r. podpisała umowę pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie szkoły w miejscowości Łomazy w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez montaż stacjonarnego miasteczka rowerowego” w ramach Programu operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa: POIS.03.01.00-00-0328/22 Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie: POIS.03.01.00-00-0328/22 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

Skrót video w linku poniżej:

https://fb.watch/okxegnNAuk/