Przejdź do treści

Gmina Łomazy z tytułem „Samorząd gminny przyjazny kulturze” za 2022 r.

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk podczas uroczystości z okazji Dnia Działacza Kultury Powiatu Bialskiego 15 czerwca 2023 r. w Janowie Podlaskim wręczył nagrody i wyróżnienia najbardziej zasłużonym działaczom kultury, samorządom, mieszkańcom regionu.

Celem konkursu „Samorząd gminny przyjazny kulturze” jest wyłonienie gminy najbardziej zaangażowanej w działalność kulturalną, stymulowanie zaangażowania gmin w kultywowaniu tradycji, nowoczesnych form kultury, czytelnictwa, inwestycji służących kulturze, stymulowanie współpracy pomiędzy gminą a instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną oraz promocja pozytywnego wizerunku władz samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonych działań w gminie na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego. Gmina Łomazy została uhonorowana zaszczytnym tytułem oraz kwotą 5 000 zł z przeznaczeniem na cele kulturalne.

Podczas gali Starosta Bialski wręczył również najlepszym sportowcom z terenu Powiatu Bialskiego stypendia sportowe. Z Gminy Łomazy otrzymała reprezentantka Akademii Taekwon-Do Virtus Nikola Olichwierowicz.

Gratulujemy!