Przejdź do treści

Gospodynie do Dzieła!

W czwartek, 13 kwietnia Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczęła nabór w trzeciej edycji konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich.

50 najlepszych projektów otrzyma po 10 tys. zł. Jest tydzień na złożenie wniosku.

Fundacja BGK ogłosiła trzecią edycję konkursu „Gospodynie do Dzieła!”. O dofinansowanie mogą ubiegać się Koła Gospodyń Wiejskich z siedzibą w gminach do 25 tys. mieszkańców, zgodnie z zestawieniem w GUS-u (stan na dzień 31.12.2021 r.). Warunkiem udziału w konkursie jest też rejestracja KGW przez ARiMR.

Więcej informacji