Przejdź do treści

INFORMACJA DO MIESZKAŃCÓW GMINY

Dot.:   wymiany wodomierzy w miejscowości Łomazy

Kierownik Gminnego Zakładu Usług  Komunalnych w Łomazach uprzejmie informuje, że od dnia 01.02.2024 r. w miejscowości Łomazy realizowany będzie program wymiany istniejących wodomierzy.

Wymiana wodomierzy u odbiorców wody przeprowadzana jest na koszt Zakładu, przez pracowników GZUK w godzinach 8.00-15.00. Wymieniane wodomierze są własnością Zakładu i stanowią jeden z elementów systemu rozliczania zużytej wody.

W celu usprawnienia wymiany i montażu wodomierzy prosimy użytkowników lokali o:

• przygotowanie miejsca wymiany poprzez umożliwienie dostępu do wodomierzy w lokalu,

• czytelne potwierdzenie wykonania zlecenia.