Przejdź do treści

Informacja o odbiorze odpadów i wysokości stawek w 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 roku usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczyć będzie „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. z Białej Podlaskiej, która zaoferowała najniższą cenę w zamówieniu publicznym.

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łomazy w 2023 roku jest już opublikowany na stronie internetowej Gminy. Zachęcamy o uważne zapoznanie się z ulotką przedstawiającą zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z uwagi na zmiany z sposobie segregacji odpadów.

Harmonogram

W 2023 roku odpady będą odbierane w różnych dniach z podziałem na 2 rejony (Łomazy oraz pozostałe miejscowości w Gminie Łomazy).

Ze względu na wzrost kosztów z dniem 1 lutego 2023 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będzie ona wynosić 16,00 zł za osobę miesięcznie, w przypadku segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów oraz 20,00 zł miesięcznie za osobę w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny kiedy bioodpady nie są kompostowane w przydomowym kompostowniku. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka wynosi 80,00 zł miesięcznie od osoby.

Uchwała nr XXXV/298/22 Rady Gminy Łomazy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z tej opłaty

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych:

Informujemy, że opłatę za odbiór odpadów komunalnych uiszczamy miesięcznie lub kwartalnie: do 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia. Przypominamy o konieczności uregulowania należności.

Opłatę wpłacamy na rachunek na rachunek bankowy: 98 8037 0008 0003 2072 2000 0450 (w tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko oraz adres posesji).