Przejdź do treści

Informacja o odbiorze odpadów i wysokości stawek w 2024 r.

Informujemy, że zgodnie  z uchwałą Nr XLII/377/23 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie wyboru metody  ustalenia  opłaty, stawek opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz zwolnienia z części tej opłaty z dniem 01 stycznia 2024 r. na terenie Gminy Łomazy zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata będzie  wynosiła 24,00 zł za osobę miesięcznie, w przypadku segregacji odpadów w sposób selektywny bez kompostownika i 20,00 zł miesięcznie za osobę w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny, gdy bioodpady są kompostowane w przydomowym kompostowniku. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty wynosi 96,00 miesięcznie od osoby.

Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy, że opłatę za odbiór odpadów komunalnych uiszczamy miesięcznie lub kwartalnie: do 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia.

Opłatę wpłacamy na rachunek na rachunek bankowy: 98 8037 0008 0003 2072 2000 0450 (w tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko oraz adres posesji), w kasie Urzędu Gminy lub u sołtysa.