Przejdź do treści

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

W związku z Zarządzeniem Nr 411/23 Wójta Gminy Łomazy z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomazy w roku 2024 w zakresie:

1. Upowszechniania sportu masowego poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży       w dyscyplinach sportowych, troska o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, upowszechnianie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży

2. Upowszechniania kultury i tradycji regionalnych, sztuki twórców profesjonalnych i amatorów, imprez sportowo-rekreacyjnych

Informuję, że w wyznaczonym terminie, tj.do dnia 05.01.2024 r. do godz. 10:00, nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

Zarządzenie nr 421