Przejdź do treści

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

W związku z Zarządzeniem Nr 319/22 Wójta Gminy Łomazy z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomazy w roku 2023 w zakresie:

  • Upowszechniania sportu masowego poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troska o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, upowszechnianie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Upowszechniania kultury i tradycji regionalnych, sztuki twórców profesjonalnych i amatorów, imprez sportowo-rekreacyjnych

Informuję, że w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 09.01.2023 r. do godz. 10:00, nie wpłynęło żadne zgłoszenie.