Przejdź do treści

Aktualności

Operacja Czysta Rzeka – Dubów

Radni Gminy Łomazy Kamil Frączek i Ireneusz Korszeń, sołtys wsi Dubów Krystyna Stankiewicz oraz OSP Dubów zapraszają do udziału w sprzątaniu wsi Dubów w ramach ogólnopolskiej akcji Operacja Czysta Rzeka. Wydarzenie planowane jest na 15 kwietnia.

Ciepłe Mieszkanie

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie gminy Łomazy.

Z poczuciem wielkiej straty zawiadamiamy, że w dniu 1 kwietnia 2023 r. zmarł Tadeusz Maziejuk, ostatni żyjący Naczelnik Gminy Łomazy

Tadeusz Maziejuk, urodzony w 1936 w Terebeli, Naczelnik Gminy Łomazy w latach 1974 – 1976, wieloletni nauczyciel w szkołach w Studziane, Dubowie i Burwinie. Inicjator i budowniczy Stadionu Sportowego w Łomazach. Działacz sportowy, założyciel i działacz Ludowych Zespołów Sportowych na terenie Województwa i Powiatu Bialskiego. Jeden z założycieli Klubu Sportowego NIWA w Łomazach.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Informujemy, iż dnia 31 marca 2023r. upływa termin uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych za I kwartał. W związku z powyższym przypominamy o konieczności uregulowania należności.

XXXVII sesja Rady Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40/ zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Łomazy.

Czy Łomazy będą miastem? Oddajemy głos mieszkańcom i zapraszamy do konsultacji

Dnia 16 lutego 2023 Rada Gminy Łomazy podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Łomazy dotyczących nadania miejscowości Łomazy statusu miasta. Opinia gminnej społeczności wyrażona za pośrednictwem odpowiedzi na pytanie ankietowe pozwoli nakreślić zasadność procedury i dalsze kroki w tym zakresie.