Przejdź do treści

KONKURS WIEDZY O GMINIE ŁOMAZY!

Wójt Gminy, Zespół Placówek Oświatowych oraz  Młodzieżowa Rada Gminy Łomazy zapraszają na 

KONKURS WIEDZY O GMINIE ŁOMAZY!

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Łomazy. Ma on na celu promowanie i rozpowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o Gminie Łomazy, historii, jej walorach przyrodniczych, turystycznych oraz związanych z rozwojem kultury i sportu.

Konkurs odbędzie się 8 listopada 2023r. w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach a regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na stronie  internetowej Urzędu Gminy oraz stronach szkół. Zgłoszenia przyjmuje Dyrektor ZPO w Łomazach do 3.11.2023r.

Serdecznie zapraszamy!