Przejdź do treści

Koperta życia-zadbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich

O ludzkim życiu często decydują sekundy dlatego w trosce o życie i zdrowie naszych mieszkańców jako gmina pragniemy dołączyć do programu pod hasłem „Koperta Życia”. Jest to inicjatywa polecana przez lekarzy i pracowników pogotowia ratunkowego.

Wójt Gminy Łomazy na spotkaniu z członkami ze związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomazach
Wójt Gminy Łomazy na spotkaniu z członkami ze związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomazach

Koperta jest nieocenionym źródłem informacji dla służb medycznych udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych, szczególnie w przypadku osób mieszkających samotnie. Często zdarza się, że w momencie przyjazdu karetki osoby najbliższe z powodu stresu nie potrafią podać podstawowych informacji o swoich chorobach czy numerach telefonu do kogoś z rodziny, nie wspominając już o tym, jak wielką rolę ma taka koperta w momencie utraty przytomności.

Dedykowana seniorom, osobom samotnym, niepełnosprawnym lub przewlekle chorym.

Całość składa się z plastikowej koperty, w której umieszczona jest specjalna karta informacyjna zawierająca podstawowe informacje medyczne o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, uczuleniach. Zawiera również dane do rodziny i lekarza pierwszego kontaktu. Dobrą praktyką jest aby była poświadczona pieczątką lekarza rodzinnego. Do koperty dołączona jest naklejka, identyfikująca jej lokalizację. Projekt zakłada, że ma to być lodówka-miejsce, które wszyscy mają i często tam przechowują swoje leki.

Wójt Gminy Łomazy rozdaje koperty życia seniorom

Kopertę taką można odebrać bezpłatnie w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy, pokój nr 14, I piętro.

Pierwsze koperty z naszej gminy otrzymali już seniorzy ze związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomazach.