Przejdź do treści

II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy

Na podstawie  § 20 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy nadanego uchwałą Nr XXIII/196/21 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy, powołania tej Rady i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2022, poz. 30), zwołuję II sesję Młodzieżowej Rady Gminy  Łomazy w dniu 23 lutego 2024 roku o godz. 14.45 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  5. Zapoznanie Radnych z celami i systemem współpracy z Radą Gminy i innymi jednostkami.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie w przyjęcia planu pracy Młodzieżowej Rady Gminy na rok 2024.
  7. Interpelacje, wolne wnioski.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy
Dominik Bańkowski