Przejdź do treści

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027

Informuję, że w związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawczych w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się z prośbą o dokonanie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej w liczbie 1 osoba.

Więcej na stronie BIP