Przejdź do treści

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomazy z dnia 12 lipca 2023 r.

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2023-2030.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.)  zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2023-2030.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 12 lipca 2023 r. do dnia 11 sierpnia 2023 r. w następujących formach.

Więcej na BIP Łomazy