Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki

Wójt Gminy Łomazy informuje o możliwości odbycia w Urzędzie Gminy Łomazy przez osoby bezrobotne stażu finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Czas trwania stażu: co najmniej 6 miesięcy.

Zasady odbywania stażu:

 • z osobą, która zakwalifikuje się na staż zostanie podpisywana umowa o staż. Podczas stażu stażysta za wykonywane czynności otrzyma wynagrodzenie (stażowe) płacone przez PUP.
 • po zakończonym stażu deklarowane  zatrudnienie  na okres co najmniej
  4 miesięcy w ramach umowy o pracę.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest:  złożenie podania o przyjęcie na staż wraz z cv kandydata i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej, na podstawie której dokonywany jest wybór stażystów.

Wymagania:

 • wykształcenie podstawowe
 • czystość, systematyczność, poczucie estetyki, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,

Główne obowiązki:

 • wykonywanie typowych porządkowo-gospodarczych w budynku Urzędu Gminy Łomazy czynności polegających na ścieraniu kurzu z mebli biurowych, parapetów, sprzętów

i urządzeń biurowych, zmywaniu podłóg, zamiataniu, wycieraniu podłóg, myciu i dezynfekcji urządzeń sanitarnych i armatury, opróżnianiu koszy na śmieci, okresowe mycie okien, podlewanie kwiatów itp.;

 • sprzątanie i utrzymanie w stałej czystości chodników, parkingu i placu wokół budynku Urzędu Gminy;
 • wykonywanie prac pielęgnacyjnych na trawnikach i rabatach kwiatowych;
 • utrzymanie czystości i porządku placu zabaw, przystanku autobusowego, publicznych toalet w parku i siłowni zewnętrznej oraz w razie potrzeby w obiektach pozostających w zasobie Gminy.

Szczegółowe informacje w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy pokój Nr 14 (I piętro), tel. 83 3417 003.

Ze względu na nabór wniosków o zorganizowanie stażu zgłoszenia ofert w terminie do dnia
29 lutego 2024 r.