Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki

Wójt Gminy Łomazy informuje o możliwości odbycia w Urzędzie Gminy Łomazy przez osoby bezrobotne stażu finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Czas trwania stażu: co najmniej 6 miesięcy.

Zasady odbywania stażu

  • z osobą, która zakwalifikuje się na staż zostanie podpisywana umowa o staż. Podczas stażu stażysta za wykonywane czynności otrzyma wynagrodzenie (stażowe) płacone przez PUP.
  • po zakończonym stażu deklarowane zatrudnienie na okres co najmniej 4 miesięcy w ramach umowy o pracę.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie podania o przyjęcie na staż wraz z cv kandydata i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej, na podstawie której dokonywany jest wybór stażystów.

Wymagania

  • wykształcenie wyższe. Preferowane kierunki studiów: ekonomia, budownictwo, zarządzanie nieruchomościami, architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, stosunki międzynarodowe, administracja samorządowa itp.;
  • komunikatywność.

Główne obowiązki

  • pomoc przy opracowywaniu i kompletowaniu dokumentacji,
  • pomoc przy opracowywaniu raportów i analiz;
  • udział w organizacji spotkań, kontakt z interesariuszami;
  • redagowanie tekstów informacyjnych, notatek, sprawozdań;
  • tworzenie pism, notatek i informacji.

Szczegółowe informacje w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy pokój Nr 14 (I piętro), tel. 83 3417 003.

Informacja ważna do dnia 7 kwietnia 2023 r.