Przejdź do treści

Ogłoszenie o odbiorze folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Urząd Gminy Łomazy informuje, że rozpoczyna się realizacja zadania pt. „Odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, rolnicy, którzy złożyli wniosek o odbiór odpadów z gospodarstw rolnych będą zobowiązani do dostarczenia we własnym zakresie folii rolniczej, sznurków, siatek, opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag.

Odpady te powinny być dostarczane w sposób selektywny tj. folia biała oddzielne, folia czarna oddzielnie, sznurki oddzielnie, siatka oddzielnie, opakowania po nawozach oddzielnie i opakowania Big Bag oddzielnie. Wszystkie odpady rolnicze powinny być oczyszczone z pozostałości tj. kamieni, błota, piasku, resztek kiszonki. Ww. odpady najlepiej umieścić w workach typu Big Bag lub innych opakowań zbiorczych ze względu na obowiązek rozładowania odpadów przez rolnika. Przed odbiorem nastąpi ważenie odpadów wg. deklaracji podanych w UG Łomazy.

Harmonogram odbioru odpadów rolniczych:

  • Bielany, Kółko Rolnicze – 10 lipca 2023 r. w godz. 8:00-13:00
  • Huszcza Druga, dawna baza GS-punkt skupu żywca – 11 lipca 2023 r. w godz. 8:00-13:00
  • Łomazy, targowisko – 12 lipca 2023 r. w godz. 8:00-13:00