Przejdź do treści

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku

Wójt Gminy Łomazy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.

Ogłoszenie BIP