Przejdź do treści

Ogłoszenie

W sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomazy w roku 2024 w zakresie:

1. Upowszechniania sportu masowego poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży                          w dyscyplinach sportowych, troska o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, upowszechnianie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Upowszechniania kultury i tradycji regionalnych, sztuki twórców profesjonalnych i amatorów, imprez sportowo-rekreacyjnych.

Więcej na stronie BIP