Przejdź do treści

Najnowsze wpisy

Nabór do XVI edycji programu stypendialnego „Horyzonty”.

Program stypendialny „Horyzonty” skierowany jest do zdolnej młodzieży kończącej 8 klasę szkoły podstawowej pochodzącej z małych miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców i umożliwia naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce.

Zagrożenie bakterią Legionella

Główny Inspektor Sanitarny informuje o zagrożeniach zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii typu Legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę.

Rekrutacja do Gminnego Klubu Malucha

Mamy zaszczyt poinformować, że z dniem 13 marca 2024 rozpoczyna się rekrutacja do Gminnego Klubu Malucha w Łomazach, która jest skierowana do rodziców dzieci w wieku od 1 roku do lat 3. W ramach opieki prowadzone są zajęcia opiekunczo-wychowawczo-dydaktyczne dostosowane do wieku rozwojowego dzieci.