Przejdź do treści

Podsumowanie ubiegłorocznego budżetu

Rada Gminy Łomazy udzieliła w czwartek 27 czerwca 2024 r. Wójtowi Gminy Łomazy Jerzemu Czyżewskiemu jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2023. Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 15 radnych. Omówienie raportu pozwala z konkretami spojrzeć na Gminę i działania jakie w niej zachodzą. Kwota inwestycji w minionym roku to ponad 27 mln zł, w tym środki pozyskane z zewnątrz to blisko 24 mln zł.

Omówienie raportu pozwala z konkretami spojrzeć na Gminę i działania jakie w niej zachodzą. Rok 2023 przyniósł rekordowy budżet w historii gminy, a zarazem osiągnięcie w ciągu roku najniższego zadłużenia gminy od ponad 12 lat. To jednocześnie bardzo intensywny inwestycyjnie czas w gminie Łomazy. Kwota inwestycji w minionym roku to ponad 27 mln zł, w tym środki pozyskane z zewnątrz to blisko 24 mln zł. Gmina za ubiegły rok uzyskała tytuł brązowego lidera inwestycji, czyli samorząd mający znaczący wpływ na sferę gospodarczą regionu. W ubiegłym roku wydatki ogółem na 1 mieszkańca wyniosły 10 772,70 zł, a wydatki na realizację inwestycji na 1 mieszkańca to wartość 6 203,06 zł. Dużą część działań stanowiły inwestycje w infrastrukturę drogową. zostało przebudowanych i wyremontowanych ponad 15 km dróg. Wykonanych zostało także nowych 6 dokumentację na budowę i modernizację kolejnych, dzięki czemu sukcesywnie zwiększa się liczba utwardzonych dróg oraz poprawia bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Miniony rok to też duże wsparcie z programu odbudowy zabytków na 5 obiektów. Zostały również pozyskane środki z UE na stacjonarne miasteczko ruchu drogowego oraz powstał Inkubator Przedsiębiorczości. Kontynuowaliśmy przedsięwzięcia w infrastrukturę edukacyjną i komunalną. Satysfakcję przyniosło zagospodarowanie dawnego terenu Kółka Rolniczego w Łomazach oraz otwarcie w ubiegłym roku, dzięki decyzji rady gminy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. W gminie odbyła się Szkoła dla rodziców, pierwsze gminne spotkanie Gminna wigilia pn. moja gmina – wspólna rodzina a najbardziej uzdolnionej młodzieży zostały przyznane stypendia Wójta Gminy Łomazy.

I to nie wszystkie działania jakie zostały podjęte w naszej gminie, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opracowaniem raportu znajdującego się na stronie Urzędu Gminy Łomazy.

https://uglomazy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=165&action=details&document_id=2032851

Kończąc Wójt Gminy Łomazy podziękował całemu zespołowi pracowników, jednostek samorządowych, Radnym poprzedniej kadencji oraz sołtysom za owocną współpracę i wspólne wyznaczanie kierunków działań – „bez Was tego wszystkiego by nie było”.