Przejdź do treści

Polska wieś to przyszłość

Wspieramy Ukrainę, ale naszym obowiązkiem jest ochrona interesów polskiej wsi.

Zdecydowaliśmy o zakazie przywożenia od 15 kwietnia do 30 czerwca do Polski z Ukrainy m.in.:

  • zboża,
  • mięsa drobiowego,
  • jaj,
  • mleka i przetworów mlecznych,
  • wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, koziny,
  • produktów pszczelich,
  • cukru,
  • suszu paszowego.

Wprowadzimy powszechny skup zboża.
Minimalna cena skupu zboża będzie wynosić 1400 zł za tonę pszenicy.

Będziemy kontynuować dopłaty do nawozów

  • Wystąpimy do Komisji Europejskiej o zgodę na dopłaty do nawozów na zasadach podobnych do poprzedniego naboru.
  • Na konta rolników wpłynęło wówczas około 3 mld zł.

Zwiększymy dopłaty do paliwa rolniczego.

Wystąpimy do Komisji Europejskiej o zgodę na zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego do poziomu 2 zł/l.