Przejdź do treści

Powołano Młodzieżową Radę Gminy IV kadencji

Na posiedzeniu inauguracyjnej sesji MRG, która odbyła się 9 stycznia 2024 r. Radni odebrali z rąk Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej Leny Klimkowicz zaświadczenia uzyskania mandatu do MRG, złożyli ślubowanie, wybrali Prezydium Rady oraz skład Komisji Rewizyjnej. Prezydium składa się z Przewodniczącego Rady, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika.

Rada Gminy Łomazy w dniu 23 września 2016 r. uchwałą Nr XV/110/16 wyraziła zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy. Zgodnie ze statutem będącym załącznikiem do uchwały, celem działania MRG jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w Gminie Łomazy.

Wybory do MRG odbyły się 20 grudnia 2023 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach. MRG jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Łomazy uczącej się w szkołach podstawowych i średnich. Komisja wyborcza powołana zarządzeniem Wójta Gminy Łomazy składała się z 5 członków.

Radnymi MRG Łomazy IV kadencji 2023-2025 zostali wybrani:

 1. Dominik Bańkowski – Łomazy
  1. Marta Buczyńska – Łomazy
  1. Marlena Hołownia – Huszcza Pierwsza
  1. Bartosz Jaroszewicz – Kopytnik
  1. Emilia Marciniuk – Łomazy
  1. Ewa Sobechowicz – Łomazy
  1. Zuzanna Telaczyńska – Jusaki – Zarzeka
  1. Juliusz Telaczyński – Łomazy
  1. Emilia Trochonowicz – Łomazy
  1. Weronika Wołosowicz – Łomazy

Podstawą działalności Rady jest, zgodnie ze statutem, praca społeczna Radnych. Za pełnienie swojej funkcji Radni nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet. Rada jest wolna od powiązań z partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym. Kadencja Rady trwa 2 lata, licząc od daty wyborów.

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy IV kadencji został Dominik Bańkowski.

Wiceprzewodniczący: Bartosz Jaroszewicz, Juliusz Telaczyński

Sekretarz – Zuzanna Telaczyńska

Skarbnik – Emilia Marciniuk.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Emilia Trochonowicz – Przewodnicząca 

Marta Buczyńska – Członek

Marlena Hołownia – Członek.

Wójt Gminy Jerzy Czyżewski na czas kadencji Rady powołał Opiekuna Rady, którego zadaniem jest zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą a organami samorządowymi Gminy Łomazy i Urzędem Gminy Łomazy. Została nim Agnieszka Horaczyńska, zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych, natomiast Przewodniczący Rady Gminy Łomazy Andrzej Wiński będzie osobą, która będzie przekazywała radnym wnioski MRG. Ponadto Radni mogą liczyć na pomoc Wójta Gminy, Sekretarz Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy.

Wójt Gminy pogratulował nowo wybranym radnym. Podkreślił, że młodzież w ten sposób w gminie Łomazy może mieć również swój wkład w podejmowaniu decyzji dotyczących młodych ludzi. Rada ma charakter konsultacyjny, wspiera i upowszechnia ideę samorządności, będzie mogła czynnie uczestniczyć w życiu Gminy oraz reprezentować interesy młodzieży.