Przejdź do treści

Program badań przesiewowych raka jelita grubego

W ramach programu można bezpłatnie wykonać kolonoskopię w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego w 17-tu pracowniach endoskopowych w woj. lubelskim.

Celem programu badań przesiewowych raka jelita grubego jest zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego.

Badanie wykonuje się w trybie ambulatoryjnym, do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie. Do badań profilaktycznej kolonoskopii kwalifikują się osoby bez objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego, które nie miały wykonanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat, oraz spełniają kryterium wiekowe:

  • 50-65 lat lub
  • 40-49 lat posiadające krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Więcej informacji