Przejdź do treści

„Przebudowa drogi powiatowej 1056L i 1078L wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Huszcza” – objazd na czas wykonania warstw bitumicznych

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1056L i 1078L  od dnia 23.10.2023r. do dnia 31.10.2023r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa


Nr 1056L od mostu na rzece Grabarka do skrzyżowania z drogą powiatową 1078L.

Jednocześnie informujemy, iż zalecany objazd odbywał się będzie drogami powiatowymi Nr 1075L, 1077L, 1078L, 1079L i drogą gminną wg załączonego schematu objazdu.

Objazd 1

Objazd 2