Przejdź do treści

Przebudowa drogi powiatowej 1107L – Bielany

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1107L”  objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość inwestycji wyniosła 3 791 310,44 zł w tym 2 170 967,00 zł to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, pozostałe środki pochodzą z Powiatu Bialskiego i Gminy Łomazy.

Więcej na Facebook