Przejdź do treści

Przeglądy gwarancyjne instalacji fotowoltaicznych

Uprzejmie informujemy, że w okresie 16-30 października 2023 r. zostaną przeprowadzone przeglądy gwarancyjne instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w 2019 roku w ramach projektu „Czysta Energia w Gminie Łomazy”.

Przeglądy zostaną wykonane przez serwisantów firmy Solfinity sp. z o.o. sp.k – generalnego Wykonawcę inwestycji, który zgodnie z umową zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów okresowych wszystkich instalacji w ostatnim roku trwania gwarancji.

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie przedstawicielowi Wykonawcy wstępu na posesję w celu sprawdzenia instalacji. Na okoliczność wykonanego przeglądu zostanie spisany protokół, przed podpisaniem należy dokładne zapoznać się z jego treścią. Podczas wizyty serwisantów prosimy także o zgłaszanie wszelkich problemów i usterek związanych z pracą instalacji fotowoltaicznej.