Przejdź do treści

Punkt konsultacyjny GKRPA w Łomazach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomazach, podstawowa pomoc psychoterapeutyczna i wsparcie psychologiczne:

  • dla członków rodzin z problemem uzależnienia (alkohol, narkotyki),
  • dla młodych dorosłych usamodzielniających się, pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy,
  • dla osób doświadczających przemocy,
  • dla osób z tendencjami agresji,
  • dla osób w kryzysie,
  • dla małżeństw w konflikcie,
  • dla rodziców mających problemy z wychowaniem dzieci,
  • dla każdego potrzebującego każdej innej pomocy i wsparcia.

Porady udzielane są bezpłatnie w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 15.00 do godz.17.00 przez Psychologa zgodnie z harmonogramem znajdującym się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łomazach.

Siedziba punktu mieści się w Łomazach przy ulicy Szkolnej 18A w Gminnym Ośrodku Kultury.